4900,- Kč/měsíčně.
Hrazeno měsíčně na č.účtu: 115-7967890287/0100

Na druhého či dalšího sourozence je vždy sleva 25%.