Celé Česko čte dětem                                                   Rodiče vítáni                                            

https://celeceskoctedetem.cz                                      https://www.rodicevitani.cz                  
Projekt EU

Šablony III.

Rozvojové aktivity pro žáky
v Active Learning ZŠ s.r.o. Hulín 
reg. č. CZ.02.3.X10/0.0/0.0/20_080/0019348