Active Learning Základní škola s.r.o.
IČ: 06471331
Rezortní identifikátor (IZO): 181 098 750

Právní forma:
společnost s ručením omezeným

Sídlo školy:
Komenského 604
Hulín 768 24

Adresa pro dálkový přístup
www.activelearning.cz
Adresa datové schránky: hnqru4q

Bankovní spojení:
115-7967890287/0100
2501298908/2010

E-mail školy:
activelearninghulin@gmail.com

Ředitelka:
Mgr. Ivona Dalziel Miklíková,
730 661 359, ivona@activelearning.cz

Kancelář školy a účetní:
Petra Pokorná, 773 262 200

Vedoucí vychovatelka:
Markéta Dvořáková, 725 956 925