Děkujeme všem rodinám, které daly naší škole svou důvěru a zájem, stejně tak děkujeme za společná první setkání.

V září 2024 se budeme těšit na 12 nových prváčků.

Je nám velice líto, že jsme nemohli vyhovět všem zájemcům (vzhledem ke kapacitním možnostem vedoucím k nutnosti dodržení zveřejněných kritérií). Všem přejeme krásné prožití ještě stále předškolního období a vše nejlepší do školní éry před námi. Hodně štěstí!

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/25

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Active Learning Základní škola s.r.o.,  jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole Active Learning ZŠ s.r.o. od školního roku 2024/25

u dětí s těmito jednacími čísly:

1224

1724

0324

1624

1024

0724

1324

0624

0224

0524

0424

1524

 

Uchazečům s těmito jednacími čísly se, bohužel, nevyhovuje:

1424

0924

1124

0824

Odklad povinné školní docházky byl na základě žádosti rodičů udělen dítěti jednacím číslem: 0124

 

 

 

 

 

 

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *