Ivona  Dalziel Miklíková

zakladatelka, ředitelka školy, pedagog I. a II. stupně

” Učím nejen všechny naše děti, ale především sama sebe každým dnem v jejich přítomnosti.”

Richard Dalziel

zakladatel školy, rodilý mluvčí, pedagog I. a II. stupně

” I am the English – English teacher, working with all the children in our school to make language learning fun for all.“

Markéta Dvořáková

zástupkyně ředitelky školy, pedagog I. a II. stupně, výchovný poradce

Jsem matka, jsem žena a vlastně tak trochu i muž. Jsem smích, jsem radost,
však mě dobře znáte už.

Ráda si hraji, ráda tančím, zpívám si pro radost a tak to i učím.”


Jana Dohnalová

pedagog I. stupně

„Mým přáním je inspirovat děti, aby dokázaly ve svých životech kráčet za svými sny.“

Natálka Bezděková

Natálka Bezděková

pedagog II. stupně

„Učení je dobrodružství, které sdílím se svými žáky každý den.“

Darina Prokšová

Darina Prokšová

pedagog I. stupně a metodik prevence

„Štěstí přeje připraveným.“


Jakub Heller

Jakub Heller

profík na matematiku a vědu

„Motto stále hledám.“

Michal Papugu

Michal Papugu

profík na práci se dřevem a vědu v akci

„Nic není nemožné, protože, kde je vůle, tam je cesta.“

Kamila Kulhavá

kreativní výtvarnice

„Tvořím, tedy tady jsem.“

 


Petra Pokorná

asistenka pedagoga

„Přátelskou , téměř rodinnou atmosféru, která ve škole dýchá, se snažím podporovat a zpětně se tak Active Learning ZŠ a všichni přítomní v ní stávají mou druhou rodinou.“

Lillia Solodukha

Lillia Solodukha

asistentka pedagoga, školní klub

„I am ready for everything. Let’s live!“

Zuzana Gajdošová

Zuzana Gajdošová

administrativa, kancelář

„Praktické zázemí pro školní kreativitu.


Šárka Jechová

vedoucí vychovatelka školní družiny

Děti na mě volají zprava, zleva …. najdete mě tam, kde je třeba.

Pavla Šebíková

Pavla Šebíková

vychovatelka školní družiny

„Life is good❤️“

Veronika Mikulíková

úklid a výdej jídla

„ Miluji prázdné talíře a spokojené děti.“