Oba dva,  tedy Richard a Ivona (zakladatelé Active Learning s.r.o.) jsme učitelé tělem i duší, rodiči 3 bilingvních jedinečných synů, a občany nádherné české a britské vlasti. Momentálně žijící (věříce, že natrvalo) v Hulíně. Cítíme potřebu a zároveň možnost nabídnout školu, která tady v okolí nikde není a jakou bychom přáli všem rodinám. Rodinám, které oceňují individualitu svého dítěte a touží po škole, která bude „oceňovat“ stejně. Ba dokonce rozvíjet, podporovat a inspirovat. Ovšem každého dle svých vlastních schopností, možností a potřeb.

Každý jsme jiný, naštěstí.  A byla by škoda ty odlišnosti v nás přejet  kombajnem a sjednotit dle daných norem.


Otázky a odpovědi


Naplňuje škola opravdu poslání, pro které jsme ji toužili otevřít?

Ano, skutečně ano. A beru to z pohledu nejen průvodce vzděláním, ale také z pozice maminky – rodiče.

Vidíme skutečný:

 • progres ve vývoji individualit
 • sebejistější komunikaci (nejen v češtině)
 • zvídavé a zapálené žáky schopné sebehodnocení
 • sehranou vzájemně se respektující skupinu naprosto odlišných jedinců
 • šťastné děti

V čem je naše škola jiná?

V přístupu, díky nízkému počtu žáků ve třídě  a za doprovodu skutečně kvalifikovaných, erudovaných a zapálených pedagogů v prostředí to rodinném – můžeme  nabídnout individuální přístup k rozvoji každého žáka.

Našimi klíčovými pilíři jsou:

 • Podpora kritického myšlení (začlenění filosofie do výuky), sebemotivace, sebeevaluace
 • Aktivní učení
 • Učení v souvislostech, s pochopením (založeno na prožitcích a zkušenostech)
 • Učení hodné 21.století
 • Vysoká schopnost komunikace v anglickém jazyce
 • Respekt – k sobě , ostatním – vzájemné sdílení
 • Rozvoj praktických schopností a dovedností, důraz na celkový rozvoj osobnosti
 • Kultura, umění a věda – nedílná součást vzdělávacího procesu
 • Rozvoj celosvětového vnímání

Jste škola česká nebo anglická?

Škola česká. S důrazem na hlubokou znalost českého jazyka, českých dějin, tradic – ovšem s automatickou znalostí jazyka anglického a jazyků ostatních. Český národ má být na co pyšný a anglický jazyk je klíčem pro spojení s okolním světem, jehož součást tvoříme. Výuka Aj  prolíná ostatní předměty. Výuka Aj bude probíhá již od 1.ročníku 5x týdně, z toho 3x týdně s rodilým mluvčím. (Máme toho nejlepšího.)


Kdo může do školy chodit?

Kdokoli zváží, že tento typ školy je opravdu pro něj. Ne všem můžou naše principy, metody vyhovovat. Rádi si o tom s vámi promluvíme. Děti k nám dochází jak z Hulína, tak z Kroměříže, Holešova, Otrokovic, Kurovic a okolí.


Kolik dětí přijímáte pro školní rok 2024/2025?

Pro další rok budeme otevírat třídu pro 12 prvňáčků a také pro zájemce o studium na II. stupni. Těšíme se na všechny zapsané děti a celé jejich rodiny. Jsme si také jisti, že není důvod obav z nějakých nedostatků v učivu v porovnání se státní školou.  I my pojedeme dle RVP a to hlouběji, v návaznostech.


Zajištujete i obědy a družinu?

Ano, obědy, družinu i školní klub.


Jedno dítě je talentované a to druhé potřebuje klidnější pracovní tempo. Budou u nás obě vítané?

Absolutně!

Každý zdobíme ten náš svět nějak jinak a každého „krása“ nechť rozvíjena je jinak. Náš lidský, profesionální a také bezbariérový přístup v celé budově, spolupráce s různými organizacemi, osobní zkušenost a obrovská víra v tento proces….

Moc se těšíme.


Zvoní u vás? Známkuje se?

Zvonění a ani slepé sbírání jedniček u nás nečekejte.


Kde nás tedy najdete?

V Hulíně, na rohu ulice Komenského a Ant. Dvořáka a nově na budově původní staré školy/ Knihovna Hulín.


Jak náš záměr a naši práci můžete více poznat?

Více než den otevřených dveří, bychom doporučili přidat se k nám během klasického školního dne, takovou atmosféru musíte zažít na vlastní tělo. Proto moc doporučuji, zavolejte nám na 730 661 359 a domluvte se na návštěvě. Budeme se těšit.