HURÁ …je tu družina!!!

Školním rokem 2020/2021 jsme zahájili činnost školní družiny.

Máme 1 oddělení s 29 žáky a úžasnými vychovatelkami Markétou Dvořákovou a Šárkou Jechovou.

  • Provoz je od 7:00-8:30 a následně po ukončení výuky dle rozvrhu do 16:00.
  • Družina je v letošním školním roce zdarma.

Důležité dokumenty ke stažení